Proza


16 Mar 2019
Proza

kogut nigdy nie pieje dwa razy tak samo. i to najlepsze, co mogło go spotkać.

to również dzięki temu żaden nasz upadek nigdy nie będzie ostateczny


Amelia Z. Sarnowska - (ur. 1992), absolwentka komparatystyki i krytyki literackiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, studentka filozofii (Instytut Filozofii UJ) oraz doktorantka literaturoznawstwa (Wydział Polonistyki UJ). Autorka artykułów poświęconych polskiej literaturze i filozofii XIX w. Współpracowała z Instytutem Książki. Pracę poświęconą dziełom dziewiętnastowiecznym przeplata lekturą współczesnej prozy anglojęzycznej oraz pozycjom z zakresu socjologii i filozofii. Obecnie pracuje w dziale promocji portalu onet.pl. Interesuje się historią idei oraz współczesnymi nurtami krytycznymi. W wolnych chwilach opłakuje niespełnioną miłość do fotografii.

/*script src="/templates/acerola/js/isotope.pkgd.min.js">